O C   N I G H T   M A R K E T
OC Fairgrounds - Costa Mesa


Fri, May 9: 4pm - 12am
Sat, May 10: 4pm - 12am
Sun, May 11: 4pm - 9pm

D T L A  N I G H T  M A R K E T
Staples Center, Lot 7 - Downtown LA


Fri, Jun 20: 4pm - 12am
Sat, Jun 21: 4pm - 12am

6 2 6   N I G H T   M A R K E T
Santa Anita Park - Arcadia

 
Fri & Sat, Jul 18 & 19: 4pm-1am
Fri & Sat, Aug 15 & 16: 4pm-1am
Fri & Sat, Sep 12 & 13: 4pm-1am
 

PRODUCED BY THE 626 NIGHT MARKET